Home

یوروی بعدی نیز با 24 تیم برگزار می‌شود

با وجود انتقادهای فراوان در مورد تعداد تیم‌های حاضر در یورو 2016 اعلام شد این بازی‌ها در یورو 2020 نیز با 24 تیم برگزار خواهد شد.

از: ایسنا
یوروی بعدی نیز با 24 تیم برگزار می‌شود