تابستان بدون خاموشی با تعویض لامپ

امسال تابستان خاموشی از همیشه نزدیک تر است چراکه برآورد می‌شود پیک بار به 53 هزار مگاوات برسد اما در این بین تعویض لامپ‌های پرمصرف می‌تواند نقش موثری در گذر از خاموشی تابستان داشته باشد.

<
از: ایسنا
تابستان بدون خاموشی با تعویض لامپ