مدارس غیردولتی پایبند به الگوی شهریه نیستند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه مدارس غیردولتی پایبند به الگوی مشخص شده شهریه از سوی آموزش و پرورش نیستند.

<
از: ایسنا
مدارس غیردولتی پایبند به الگوی شهریه نیستند