صراحت بیان دانشجویان در دیدار با رهبری قابل توجه بود

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
صراحت بیان دانشجویان در دیدار با رهبری قابل توجه بود

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: برای مقام معظم رهبری مطالبه گری و دغدغه مندی دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی و ملی اهمیت زیادی دارد چرا که دانشجو باید دغدغه های خود را در این موارد مطالبه کند.

مهدی النچری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در تحلیل دیدار اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان، اظهار کرد: در آخرین دیدار رهبری با دانشجویان آنچه این دیدار را نسبت به گذشته متفاوت کرده بود صراحت بیان دانشجویان و رهبری بود. همچنین در این دیدار رهبری از دغدغه‌ها و طرز تفکر دانشجویان تعریف کردند و فرمودند "تفکرات شما خوب شکل گرفته و دغدغه‌های شما درست است."
وی با بیان اینکه در این دیدار رهبری ایراد کمتری نسبت به قبل از دانشجویان گرفتند، افزود: وقتی رهبری می‌فرمایند "حرف مخالف من جرم نیست" مسلماً به خاطر افزایش دغدغه دانشجویان است که ممکن است اختلاف نظرهایی با رهبری به وجود آید و ممکن است برخی تفکرات بچه‌های انقلاب با تفکرات ایشان همسو نباشد، اما باید با این تفکرات طبق فرمایش ایشان منطقی رفتار کرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان ادامه داد: وقتی رهبری عنوان می‌کنند حرف مخالف من جرم نیست از این بابت است که در تفکرات دانشجو رخوت ایجاد نشود و دانشجو فقط در یک چهارچوب فکر نکند چراکه تفکر آزاد نتیجه آزاد می‌دهد و آن موقع می‌توان آن تفکر را مورد بررسی قرار داد.
النچری تصریح کرد: رهبری فرمودند" انقلابی بودن یک سری ویژگی و خاصیت دارد و همه نمی‌توانند این ویژگی‌ها را یکجا داشته باشند" پس هرکس باید به اندازه توان خود انقلابی باشد و یا خود را به تفکرات انقلابی نزدیک کند پس به همین منظور ایشان فرمودند که "صفت غیر انقلابی بودن را نباید به برخی افراد نسبت دهیم".
وی تأکید کرد: سخن رهبری در این خصوص که افراد را به غیرانقلابی بودن متهم نکنید به نظر می‌رسد که در راستای دفع حداقلی و جذب حداکثری است که ایشان در سال‌های گذشته مطرح فرمودند. بنابراین مقام معظم رهبری تأکید داشتند که برچسب به کسی نزنیم تا سمت انقلاب بیاید.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان در تحلیل مطالبه گر بودن دانشجویان که مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده بودند، اظهار کرد: برای رهبری مطالبه گری و دغدغه مندی دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی و ملی اهمیت زیادی دارد چراکه دانشجو باید دغدغه‌های خود را در این زمینه مطالبه کند.
النچری به پیشنهاد جالب دانشجویان به مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: پیشنهاد این بود که تریبون نماز جمعه را  قبل از خطبه‌ها در اختیار دانشجویان قرار دهند که قطعاً این موضوع فضای مطالبه گری را برای دانشجو باز می‌کند. این اتفاق یک پازلی است که بر اساس آن رهبری دست دانشجویان را برای مطالبه گری باز گذاشته‌اند.

انتهای  پیام

صراحت بیان دانشجویان در دیدار با رهبری قابل توجه بود