بیش از 100 بازداشتی در اعتراضات سراسری حمایت از سیاهپوستان در آمریکا

در پی ادامه اعتراضات سراسری مردم آمریکا به خشونت و نژادپرستی پلیس و همچنین تیراندازی‌های مرگبار به نیروهای امنیتی در دالاس، بیش از 100 تن بازداشت شدند.

<
از: ایسنا
بیش از 100 بازداشتی در اعتراضات سراسری حمایت از سیاهپوستان در آمریکا