تامین امنیت سرمایه‌گذاران راهکار نجات کشور از رکود کشنده است

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف باید به صورت ویژه برای تامین امنیت و جذب سرمایه‌گذاری تلاش کنند تا شاهد گشایش اقتصادی و نجات کشور از رکود کشنده باشیم.

رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تحریم‌ها باعث بروز محدودیت‌هایی در حوزه اقتصادی شد، گفت: بعد از اجرایی شدن برجام برخی از این محدودیت‌ها برداشته شد اما هنوز خروجی آن ملموس نیست که طبیعتا با افزایش تعاملات بین‌المللی می‌توان شاهد گشایشی در حوزه سرمایه‌گذاری بود.

وی ادامه داد: برای تامین امنیت و جذب سرمایه‌گذاری علاوه بر توسعه تعاملات با کشورهای مختلف دنیا باید دستگاه‌های مختلف وظایفشان را به خوبی انجام دهند. در این راستا لازم است مجلس با ریل‌گذاری و قانون‌گذاری قوانینی برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری به تصویب برساند و در کنار آن دولت نسبت به اجرای این قوانین اقدام کند، قوه قضاییه نیز باید در کنار مجلس و دولت امنیت سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی را تامین کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به تسهیلات برخی از کشورهای منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: منطقه آزاد امارات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری تسهیلات برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که با اجرایی شدن این اقدامات در امارات نرخ بیکاری کاهش و رشد اقتصادی افزایش یافته است.

زارع همچنین با تاکید بر لزوم انجام آمایش سرزمینی در امور اقتصادی گفت: با آمایش سرزمینی و به دنبال آن تعیین نقاط مناسب سرمایه‌گذاری می‌توان شرایطی را فراهم کرد که در نهایت کشور از رکود کشنده نجات پیدا کند.

وی در پایان تاکید کرد که قوای سه گانه و نهادهای مختلف باید به صورت ویژه برای تامین امنیت و جذب سرمایه‌گذاری تلاش کنند تا در نهایت در کشور گشایش اقتصادی ایجاد شود.

تامین امنیت سرمایه‌گذاران راهکار نجات کشور از رکود کشنده است