Home

بهره‌برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی بدن در یزد

نخستین تجهیزات تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن با عنوان فنیEOS برای نخستین بار در کشور، در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بهره‌برداری می‌رسد.

از: ایسنا
بهره‌برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی بدن در یزد