افزایش 10 تا 15 نمره‌ای احساس امنیت شهروندان در ماه رمضان

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
افزایش 10 تا 15 نمره‌ای احساس امنیت شهروندان در ماه رمضان

سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

به گزارش ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا درباره نرخ وقوع جرایم با بیان اینکه جرایم و تخلفات و کجروی ها را به چند دسته کلی تقسیم می شوند گفت:‌ یک دسته از آن جرایم " سرقت ها " هستند،  حداقل 10 نوع سرقت داریم از میان این نوع سرقت‌ها چهار نوع آنها یعنی " سرقت از بانک ها "، "طلا فروشی ها" ، "  منازل " و " سرقت های خرد " به ترتیب 33، 7/5 7،5 و 2 درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل سرقت ها بیش از سه درصد کاهش داشته است.

وی بااشاره به دیگر تقسیم‌بندی سرقت‌ها به دو نوع " سرقت به عنف " ( یعنی خشونت آمیز و تبهکارانه ) و( غیر خشونت آمیز )، افزود: خوشبختانه نوع اول در این ماه 5 درصد تقلیل یافته است. نوع دیگری از جرایم ،  امنیتی هستند. یکی از این نوع جرایم " قتل" است . خوشبختانه میزان وقوع این جرم در ماه مبارک ،33 درصد کاهش یافته است.

به گفته منتظرالمهدی ، آمار " شرارت " ( نظیر قمه کشی و ... ) و " نزاع و درگیری " هم در ماه مبارک رمضان به ترتیب 19 و 5 درصد کاهش یافته است و در مجموع در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش 33 درصدی میانگین جرایم بوده ایم

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا درباره آمار " کشفیات" مواد مخدر و الکل نیز اظهار کرد:  کشف مواد مخدر و الکل در این ماه به ترتیب بیش از 9 درصد و  30درصد کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت ماموران ما در این ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است بنابراین این کاهش کشف را می توان به کاهش رفتار مجرمانه در این قلمرو نسبت داد.

به گفته وی، در قلمرو رفتار رانندگی گرچه در ماه مبارک با حادثه دلخراش و اندوهناک تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 و جان باختن شماری از آن عزیزان روبرو شدیم، اما در مجموع در این قلمرو با کاهش چشمگیری روبرو بودیم به گونه ای که در این ماه وقوع تصادف 5 درصد و آمار جانباختگان و مصدومان 14 درصد کاهش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان علاوه بر کاهش آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف ، رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته بود.

 معاون اجتماعی ناجا در پاسخ به اینکه آیا همزمان با کاهش آمار وقوع برخی جرایم و کجروی ها، امنیت اجتماعی بهبود یافته است؟، گفت: امنیت اجتماعی دارای ابعاد" عینی " و " ذهنی " است. بعد عینی متاثر از نرخ وقوع جرایم و کجروی ها است. بنابراین، وقتی آمار کژروی ها کاهش یافته است می توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی در بعد عینی بهبود پیدا کرده است. لیکن بعد ذهنی متاثر از پرشماری عوامل درون و برون فردی است. تنها یکی از آن عوامل وقوع کجروی و انحراف است. معنویت نیز یکی دیگر از آن عوامل است . زمینه یابی ها و سنجش های محدود ما نشان از آن دارد که بر اثر مجموع عوامل مختلف احساس امنیت شهروندان در ماه مبارک بین 10 تا 15 نمره ( در مقیاس 100 درجه ای) افزایش یافته است.

وی درباره مهمترین علل کاهش کجروی ها و انحرافات در ماه رمضان گفت: به باور من این پرسش پاسخ ساده ای ندارد. چون همه اذعان داریم که پدیده های اجتماعی و کنش های فردی و جمعی، " چند عاملی " ( مولتی فاکتور ) هستند و لاجرم ظهور و بروزشان را نمی توان در حد یک یا دو عامل فرو کاست. با این وصف من پاسخ پرسش شما را می توانم در چارچوب یک مدل عرضه کنم.  بر اساس این مدل کجروی ها و کژکارکردیها متاثر از چهاردسته عامل اند : فرد، انگیزه، توانایی و فرصت . ماه مبارک می تواند روی برخی از این عوامل تاثیر بگذارد. به عنوان مثال معنویت ماه مبارک فرصتی است برای کاهش تیرگی های وجدانی برای افراد مستعد کجروی . همچنین، این ماه می تواند انگیزه رفتار انحرافی را کاهش و انگیزه رفتارهای نوع دوستی و هنجارمند را افزایش دهد.

 همچنین، دراین ماه هم خانواده ها ، به سبب الگوی خواب و بیداری و حضورشان در منزل ، و هم پلیس به سبب افزایش حضور فنی و انسانی و ...، می توانند " فرصت" کجروی را کاهش دهند. اصلاح برخی رفتارهای فردی و اجتماعی، مسئله رفتار رانندگی و تعاملات بین فردی، را هم می توان در چارچوب "رفتار فردی" و " جو اجتماعی " تبیین کرد. ماه مبارک از درون آدم ها را بر می انگیزد تا بر هیجانات رام نشده خود لگام بزنند و اخلاقی عقیدتی تر رفتار نمایند. به هر روی ، آنچه اتفاق می افتد مبارک است و آرزو می کنیم الگوهای رفتاری مطلوب و ماه مبارک بیش از پیش به دیگر ماهها تعمیم یابد.

براساس گزارش سایت پلیس، منتظرالمهدی درباره راهکارهای تعمیم الگوهای رفتاری مطلوب اظهار کرد:  من سالیانی است که در این خصوص دغدغه دارم و در پی آن هستم تا به یک " مدل نظری"  دست پیدا کنم. باورم بر آن است که با چند عامل می توان بستر این تقسیم را فراهم ساخت. یکی از آن عوامل "یادآوری" است. یعنی پیوسته باید آن اثرات مطلوب و پیامدهای مثبت جمعی و فردی ماه مبارک را به یاد همگان بیاوریم. یعنی در واقع، هرآنگاه که روح معنویت بر جامعه بدمد و اعمال ما برگرفته از آرایه های دینی و مذهبی و اخلاقی شود، جرم کاهش می یابد.  عامل دوم، آموزش مهارت های "خویشتن داری" و "کنترل درونی" است. این مهارت را می توان فرا گرفت و از آن برای اصلاح سبک زندگی بری جست. عامل سوم "بازسازی شخصیتی" افراد کجرو و منحرف است. می دانیم که شمار زیادی از جرایم توسط افرادی صورت می گیرد که تجربه اینگونه کجروی ها را دارند و احتمالاً واجد " شخصیت بزهکار " شده اند. این شخصیت ها را باید بازسازی نمود و آشکار است که برای این منظور می توان از برکات معنوی ماه مبارک بهره گرفت. عامل چهارم به زعم من " مداخله پیشگیرانه " است . چنانچه در هر مرحله از وقوع کجروی ها، هوشمندانه و منظم و روشمند "مداخله درمانگرانه" نماییم می توانیم از وقوع، یا تشدید کجروی پیشگیری کنیم. به باورم نفس ماه مبارک رمضان دارای خاصیت " مداخله پیشگیرانه فعال " است. خلاصه آنکه باید در این زمینه بیش تر کند و کاو کنیم و راهکار بیابیم. می بایست اهل پژوهش و تحقیق به ویژه جامعه شناسان و علمای علوم رفتاری و علمای دینی، در این خصوص اهتمام بیش تری بورزند.

افزایش 10 تا 15 نمره‌ای احساس امنیت شهروندان در ماه رمضان