دو زندانی گوآنتانامو به صربستان منتقل شدند

دولت آمریکا از انتقال دو زندانی گوآنتانامو به صربستان خبر داد و به این ترتیب 76 زندانی دیگر در این زندان باقی مانده‌اند.

<
از: ایسنا
دو زندانی گوآنتانامو به صربستان منتقل شدند