ناآشنایی با حق و حقوق باعث به وجود آمدن رفتارهای یک‌سویه تجلیل گرایانه می شود

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
ناآشنایی با حق و حقوق باعث به وجود آمدن رفتارهای یک‌سویه تجلیل گرایانه می شود

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اعتبار در هر جامعه ای در گرو نگاه ارزشمند به حق و حقوق است که اساسش در نوع نگاه می باشد.

به گزارش ایسنا، علی اوسط هاشمی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرای استان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ناآشنایی با حق و حقوق باعث به وجود آمدن رفتارهای یک سویه تجلیل گرایانه می شود.

وی افزود: جامعه ای که آشنا به حق و حقوق باشد و در مسیر قانون حرکت کند دچار قانون گریزی و بی عدالتی نمی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر دو عنصر حق و حقوق در جامعه وجود داشته باشد، فساد و گریز از قانون در جامعه با امنیت و به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.

وی خاطر نشان کرد: حقوق تعمق می بخشد به رابطه بین حکومت و ملت و نقش مهمی در نهادینه کردن این رابطه دارد.

اوسط هاشمی همچنین تصریح کرد: در جامعه ای که سخن از حق و حقیقت باشد زیبایی های جامعه در نوع رفتار دولت و ملت خودنمایی می کند.

وی با اشاره به برخی کشورها که رابطه میان دولت و ملت به خوبی شکل نگرفته است بیان کرد: خیلی فاصله است میان این ارزش که دولت خود را از ملت و ملت خود را از دولت بداند.

استاندار در خصوص داشتن جامعه ای پویا، فعال، قدرتمند و صاحب ملک عنوان کرد: برای داشتن چنین جامعه ای باید در مسیر رعایت کردن حق و حقوق موضع فعال داشت.

وی خاطر نشان کرد: تفکر حقوقی و سیاسی آمیخته به هم در بحث برجام باعث به وجود آمدن مجمع مشورتی ارزشمند شد.

اوسط هاشمی همچنین اضافه کرد: بودن بر موضع حق و حقیقت باعث تولید ارزش و برجسته شدن شخصیت انسان می شود؛ بنابراین باید به دنبال این نوع شخصیت ها بود و در داشتن نقش حقوقی، سیاسی، اجرایی و اداری از این ظرفیت ها استفاده کرد.

وی در پایان گفت: دستگاههای اجرایی با داشتن کارشناس حقوقی و مطرح کردن مباحث حقوقی و مشورت کردن کارشناسان با یکدیگر باعث انتقال تجربه به یکدیگر و ایجاد یک رویه قشنگ در جامعه شوند.


انتهاي پیام

ناآشنایی با حق و حقوق باعث به وجود آمدن رفتارهای یک‌سویه تجلیل گرایانه می شود