توسعه راه‌های مواصلاتی آران و بیدگل ضروری است

امام جمعه آران و بیدگل گفت: توسعه و بهسازی راه‌های مواصلاتی شهرستان آران و بیدگل ضروری است.

<
از: ایسنا
توسعه راه‌های مواصلاتی آران و بیدگل ضروری است