جمالی‌نژاد: به گردشگری تاریخی اکتفا نکنیم

شهردار اصفهان گفت: میهمان نوازی ایرانی را از نقطه آغاز سفر میهمانان و در فضای مجازی آغاز کنیم از آنجایی که گردشگر قصد خرید بلیط و رزرو هتل در فضای مجازی را دارد باید میهمان نوازی ایرانی را در قالب آسایش آغاز سفر ببیند.

<
از: ایسنا
جمالی‌نژاد: به گردشگری تاریخی اکتفا نکنیم