جیاکرینی به ناپولی پیوست

ستاره ایتالیا در یورو 2016 با جدایی از ساندرلند به ناپولی پیوست.

<
از: ایسنا
جیاکرینی به ناپولی پیوست