سرمایه گذاری‌های صنعتی و تولیدی کهگیلویه و بویراحمد متکی به تسهیلات بانکی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه وبویراحمد گفت: 100 درصد سرمایه گذاری‌های صنعتی و تولیدی در استان متکی به تسهیلات بانکی است.

<
از: ایسنا
سرمایه گذاری‌های صنعتی و تولیدی کهگیلویه و بویراحمد متکی به تسهیلات بانکی است