Home

اختصاص تسهیلات ده هزار میلیاردی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

با تصمیم هیئت وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

<
از: ایسنا
اختصاص تسهیلات ده هزار میلیاردی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی