Home

ضرورت متحول کردن صنعت گردشگری و زیرساخت‌های آن در اردبیل

ایده‌ها و تجربه‌های مراکز آب درمانی اتریش برای ایجاد تحول در آب درمانی‌ها، صنعت گردشگری و جذب گردشگر خارجی در شهرستان سرعین استان اردبیل به کار گرفته می شود.

از: ایسنا
ضرورت متحول کردن صنعت گردشگری و زیرساخت‌های آن در اردبیل