Home

کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های هنری و ادبی

کارشناس مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری یزد با اشاره بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی در راستای توسعه بیش از پیش فرهنگی استان، نقش توسعه فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی را قابل توجه خواند.

از: ایسنا
کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های هنری و ادبی
  test