تجار افغانستان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و بندر چابهار هستند

والی ولایت نیمروز افغانستان گفت: تجار ما برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و بندر چابهار علاقه مند به سرمایه‌گذاری‌اند که این سرمایه‌گذاری پس از انجام مطالعات شروع می‌شود.

<
از: ایسنا
تجار افغانستان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و بندر چابهار هستند