ساخت اولین گلخانه با تکنولوژی نوین در دانشگاه یزد

اولین گلخانه با تکنولوژی نوین و بهره‌مندی از روش‌های جدید برای تکثیر انواع گیاهان در دانشگاه یزد تا اوایل مهر ماه جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

<
از: ایسنا
ساخت اولین گلخانه با تکنولوژی نوین در دانشگاه یزد