Home

بانک‌ها از بدهکاران بانکی شکایت کنند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک‌های عامل امانت‌دار سرمایه‌های مردم هستند و سپرده‌های بانکی که به تسهیلات تبدیل شده‌اند از همین سرمایه‌هاست و بانک‌ها موظف‌اند از آن صیانت کنند لذا باید برای انجام این وظیفه از بدهکاران شکایت کنند.

از: ایسنا
بانک‌ها از بدهکاران بانکی شکایت کنند