آغاز سنجش سلامت «پیش دبستانی‌ها» از 15 مرداد

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز سنجش سلامت کودکان پیش دبستانی پنج سال تمام از 15 مردادماه خبر داد.

<
از: ایسنا
آغاز سنجش سلامت «پیش دبستانی‌ها» از 15 مرداد