طبق نظر شورای نگهبان مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی شاکله لایحه را تغییر دادند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذکر کواکبیان در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: تفسیر شورای نگهبان این است که اگر دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد و نمایندگان آنقدر به آن مواد اضافه کردند که شاکله لایحه را تغییر دهد این موضوع امکان پذیر نیست.

<
از: ایسنا
طبق نظر شورای نگهبان مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی شاکله لایحه را تغییر دادند