تکذیب استفاده از ضایعات مرغ در تولید مواد اولیه فراورده‌های آرایشی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با غیر واقعی دانستن استفاده از پوست و ضایعات مرغ در تولید مواد اولیه فراورده‌های آرایشی، گفت: نظارت‌های سختگیرانه بهداشتی که بر مراکز تولیدی حاکم است، کوچک‌ترین تخلفی را بر نمی‌تابد.

<
از: ایسنا
تکذیب استفاده از ضایعات مرغ در تولید مواد اولیه فراورده‌های آرایشی