Home

بررسی کاربرد و عملکرد موشک بالستیک "قدر"

سپاه پاسداران موشک‌های کلاس "قدر" را در سه نوع H، F و S در اختیار دارد که این موشک‌ها با بردهای متنوع و دقت بالا، قادرند اهداف را در فواصل مختلف هدف قرار دهند.

از: ایسنا
بررسی کاربرد و عملکرد موشک بالستیک "قدر"