Home

ورزش‌ زورخانه‎ای در معرض هجوم ورزش‌های مدرن و بین‌المللی

یکم مردادماه به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‎ای نامگذاری شده است؛ اما امروزه ورزش زورخانه‎ای در ایران که یکی از ورزش‎های پهلوانی و کهن است، به دلیل نبود یک استراتژی فرهنگی موثر و مشخص و همچنین عدم وجود عزمی ملی، قربانی مدرنیته گشته و در معرض هجوم ورزش‌های مدرن و بین‌المللی قرار گرفته است.

از: ایسنا
ورزش‌ زورخانه‎ای در معرض هجوم ورزش‌های مدرن و بین‌المللی
  test