به‌روزسانی آموزش‌ها در ناجا

شهادت چند مامور پلیس در درگیری با اشرار در ماه‌های اخیر گرچه روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد اما همچنان این سوال وجود دارد که آیا با ارائه آموزش‌های بیشتر امکان جلوگیری از آن وجود نداشت؟ سوالی که معاون تربیت و آموزش ناجا به آن پاسخ داده است.

<
از: ایسنا
به‌روزسانی آموزش‌ها در ناجا