پیام آشکار رودریگس برای زیدان

ستاره کلمبیایی رئال مادرید یک پیغام برای زین الدین زیدان فرستاد.

<
از: ایسنا
پیام آشکار رودریگس برای زیدان