خدمه پرواز ایرفرانس به اعتصاب یک هفته‌ای می‌روند

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
خدمه پرواز ایرفرانس به اعتصاب یک هفته‌ای می‌روند

مهمانداران پرواز ایرفرانس روز چهارشنبه یک اعتصاب یک هفته‌ای را آغاز کرده و در اوج فصل سفرهای تعطیلات فرانسه دست از کار می‌کشند.

به گزارش ایسنا، طبق برآوردهای اولیه ایرفرانس، این شرکت هواپیمایی ناچار خواهد بود حدود ۳۰ درصد از پروازهای داخلی و کمتر از ۱۰ درصد از پروازهای طولانی را لغو کند.

مدیر عامل ایرفرانس در این باره گفت: برگزاری اعتصاب در وسط تابستان کاملا غیرمنطقی است.

ایرفرانس تابستان سال گذشته به‌طور متوسط ۱۰۰۰ پرواز در روز داشت و حدود ۱۴۰ مسافر را حمل کرد.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: پروازهایش به مقصدهای اروپایی، شمال آفریقا و سرزمین‌های اشغالی و همچنین بعضی مسیرها در آسیا و آفریقا دچار اختلال خواهد شد.

مسئله مورد بحث بر سر مدت توافق درباره مقررات کار، دستمزد و ارتقا است که در ماه اکتبر به پایان برسد.

مدیریت ایرفرانس تمدید ۱۷ ماهه این توافق را پیشنهاد کرده در حالی که اتحادیه‌های مهمانداران خواستار تمدید این توافق به مدت سه تا پنج سال هستند.

مدیر عامل جدید گروه ایرفرانس-کی ال ام ماه گذشته موفق شد از اعتصاب خلبانان که دومین اعتصاب در زمان برگزاری مسابقات فوتبال یورو بود، جلوگیری کند.

اتحادیه‌های خلبانان پس از این‌که مدیرعامل ایرفرانس-کی ال ام  پیشنهاد کرد مقررات دستمزد جدیدی که مورد مخالفت خلبانان قرار گرفتند در قبال یک مصالحه چهارماهه متوقف شود، با لغو اعتصاب کشیدند.

آخرین اعتصاب خلبان‌های ایرفرانس که در فاصله ۱۱ تا ۱۴ ژوئن حدود ۲۰ درصد از پروازهای این شرکت را زمین‌گیر کرد در شرایطی روی داد که فرانسه بر سر اصلاحات کاری از سوی دولت سوسیالیست، درگیر ناآرامی اجتماعی شده بود.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، خدمه پرواز ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر از ۵۰ هزار نیروی کار این شرکت را تشکیل می‌دهند.

خدمه پرواز ایرفرانس به اعتصاب یک هفته‌ای می‌روند