Home

مرمت کاشی‌های ضلع شمالی کاخ نیاوران

در راستای مرمت کاشی‌کاری‌های ضلع شمالی کاخ اختصاصی نیاوران، مرمت و احیای زهکش و بازسازی کانال آب این کاشی‌کاری‌ها انجام شد.

از: ایسنا
مرمت کاشی‌های ضلع شمالی کاخ نیاوران