مرمت کاشی‌های ضلع شمالی کاخ نیاوران

چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵
مرمت کاشی‌های ضلع شمالی کاخ  نیاوران

در راستای مرمت کاشی‌کاری‌های ضلع شمالی کاخ اختصاصی نیاوران، مرمت و احیای زهکش و بازسازی کانال آب این کاشی‌کاری‌ها انجام شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، به منظور مرمت کاشیکاری‌های ضلع شمال کاخ نیاوران مطابق طراحی دوره پهلوی، عملیات احیا و مرمت کانال زهکش و گاترهای موجود جهت جمع‌آوری آب پس از تصویب در شورای فنی مجموعه توسط واحد فنی این مجموعه انجام شد.

همچنین خاک‌برداری سقف کانال جهت احیای شیب مناسب برای دفع آب و جلوگیری از ریزش نزولات آسمانی به کاشی‌کاری‌ها، احیای هواکش‌های سقفی مطابق نمونه‌های موجود و مرمت دیوارهای داخلی شامل تخریب لایه‌ی سیمانی برای نفس کشیدن دیوار و خروج رطوبت از آن از جمله عملیات اجرایی این پروژه است.

بهسازی گاترها (جوی‌های آب) با شیب‌بندی مناسب و آجرچینی و بتن‌ریزی مطابق نمونه‌های قدیم برای جمع‌آوری آب‌های نزولی و آبیاری محوطه و چرمه‌برداری کاشی‌کاری‌ها و تهیه نقشه‌های مربوطه جهت ساخت و قالب‌بندی مجدد و احیای نمای آن دیگر عملیات اجرایی در این پروژه هستند.

طبق این گزارش، کاشی‌کاری‌های به کار رفته در تزئینات محوطه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در ضلع شمالی کاخ اختصاصی نیاوران به دلیل بهره‌برداری نامناسب از فضای باغ و مسدود کردن کانال هوای اطراف آن طی سال‌های گذشته، با نفوذ رطوبت دچار مشکلاتی شده بود که با اجرای این طرح و مرمت کاشی‌های آسیب‌دیده به حالت اول خود  باز می‌گردد.

مرمت کاشی‌های ضلع شمالی کاخ نیاوران