برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت برای فعالیت در رسانه

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت برای فعالیت در رسانه

ثبت‌نام پنجاه و سومین دوره‌ آموزش کوتاه مدت رشته‌های روزنامه‌نگاری و گرافیک مطبوعاتی، دوره‌ آموزش کوتاه مدت تبلیغات و همچنین دوره آموزش کوتاه مدت عکاسی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، ثبت‌نام پنجاه و سومین دوره‌ آموزش کوتاه مدت رشته‌های روزنامه‌نگاری و گرافیک مطبوعاتی از تاریخ 23 /5 /1395 با تسهیلات ویژه برای اعضای تحریریه‌های مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران آغاز می‌شود.

این کلاس‌ها در دو نیمسال تحصیلی و هر نیمسال به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهی با ارائه پنج درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شوند. (قابل توجه: درس شیوه نگارش در مطبوعات به عنوان پیش‌نیاز ارائه می‌شود که گرفتن نمره قبولی در آن درس اجباری است، اما در معدل تأثیری ندارد.)

علاقه‌مندان با در دست داشتن مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 3 /6 /1395 از ساعت 9 الی 14 برای ثبت‌نام اولیه و مصاحبه به این دفتر مراجعه کنند.

داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

تذکر: پذیرش نهایی از بین داوطلبان بر اساس اولویت میزان تحصیلات، نوع رشته تحصیلی و سوابق شغلی، ارائه معرفی‌نامه و نمونه کار مطبوعاتی و موفقیت در مصاحبه حضوری خواهد بود.

مدارک لازم جهت انجام مصاحبه: (مقتضی است مراجعان شخصاً مدارک ذیل را جهت مصاحبه حضوری ارائه کنند.)

کارت ملی و شناسنامه

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی:

الف) رشته گرافیک مطبوعاتی: برای شاغلان در مطبوعات و روابط‌عمومی‌ها و دفاتر تبلیغاتی، حداقل فوق دیپلم و برای داوطلبان آزاد، لیسانس یا دانشجوی دوره کارشناسی.

ب )  رشته روزنامه‌نگاری: برای شاغلان در مطبوعات و روابط‌عمومی‌ها حداقل دانشجوی کارشناسی و برای داوطلبان آزاد، مدرک کارشناسی.

ارائه معرفی‌نامه و نمونه کار برای داوطلبان شاغل در مؤسسات مطبوعاتی، روابط‌عمومی‌ها، مراکز خبری و تبلیغاتی الزامی است.

حداکثر سن برای داوطلبان آزاد در هر دو رشته 45 سال است.

پذیرفته شدگان در هر رشته مبلغ 000/ 900 ریال شهریه بابت هر ترم پرداخت خواهند کرد.

برای شاغلان در تحریریه مطبوعات با ارائه معرفی‌نامه و کارت خبرنگاری معتبر از مؤسسه ذیربط 25% تخفیف ویژه در شهریه منظور می‌شود.

لازم به ذکر است مراجعان باید شخصاً مدارک را ارئه دهند تا مصاحبه حضوری با آنها انجام شود.

نشانی دفتر:  تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه سوم، معاونت آموزشی ،    تلفن: 88738564-88730413   ، آدرس اینترنتی  WWW. Rasaneh . org

ثبت‌نام دوره‌ آموزش کوتاه مدت تبلیغات

ثبت‌نام یازدهمین دوره‌ آموزش کوتاه مدت رشته تبلیغات از تاریخ 23/5/1395 با تسهیلات ویژه برای اعضای تحریریه‌ها و کانون‌های تبلیغاتی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران آغاز می‌شود. این کلاس‌ها در دو نیمسال تحصیلی و هر نیمسال به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهی با ارائه 10 درس کاربردی به شرح جدول زیر ارائه می‌شوند.

علاقه‌مندان با در دست داشتن مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 3 /6 /1395 از ساعت 9 الی 14 برای ثبت‌نام اولیه و مصاحبه به این دفتر مراجعه کنند.

داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

تذکر: پذیرش نهایی از بین داوطلبان بر اساس اولویت میزان تحصیلات، نوع رشته تحصیلی و سوابق شغلی، ارائه معرفی‌نامه و نمونه کار تبلیغاتی و موفقیت در مصاحبه حضوری خواهد بود.

مدارک لازم جهت انجام مصاحبه: (مقتضی است مراجعان شخصاً مدارک ذیل را جهت مصاحبه حضوری ارائه کنند.)

کارت ملی و شناسنامه

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل فوق‌ دیپلم)

ارائه معرفی‌نامه و نمونه کار برای داوطلبان شاغل در کانون تبلیغاتی الزامی است.

حداکثر سن برای داوطلبان 45 سال است.

پذیرفته شدگان مبلغ 000 /900 ریال شهریه بابت هر ترم پرداخت خواهند کرد.

برای شاغلان با ارائه معرفی‌نامه 25% تخفیف ویژه در شهریه منظور می‌شود.

لازم به ذکر است مراجعان باید شخصاً مدارک را ارئه دهند تا مصاحبه حضوری با آنها انجام شود.

نشانی دفتر:  تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم غربی، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، طبقه سوم، معاونت آموزشی، تلفن: 88738564-88730413، آدرس اینترنتی  WWW. Rasaneh . org

ثبت‌نام دوره‌ آموزش کوتاه مدت عکاسی

ثبت‌نام سومین دوره آموزش کوتاه مدت عکاسی از تاریخ 23 /5 /95 با تسهیلات ویژه برای عکاسان مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همکاری مؤسسه مطبوعاتی نشرآوران آغاز می‌شود.

کلاس‌ها در دو نیمسال تحصیلی و هر نیمسال به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهی و با ارائه 10 درس کاربردی به شرح جدول مندرج برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان با در دست داشتن مدارک لازم تا تاریخ 3 /6 /95 از ساعت 9 تا 14 برای ثبت‌نام اولیه و مصاحبه به این دفتر مراجعه نمایند.

داوطلبان پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره، گواهی معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می‌کنند.

تذکر: پذیرش نهایی از بین داوطلبان بر اساس اولویت میزان تحصیلات، نوع رشته تحصیلی و سوابق شغلی، ارائه معرفی‌نامه و نمونه کار و موفقیت در مصاحبه حضوری خواهد بود. حداکثر سن برای داوطلبان 45 سال است.

مدارک لازم جهت انجام مصاحبه: (مقتضی است مراجعان شخصاً مدارک ذیل را جهت مصاحبه حضوری ارائه نمایند.)

کارت ملی و شناسنامه

آخرین مدرک تحصیلی (حداقل فوق دیپلم) و فتوکپی آن

ارائه معرفی نامه و نمونه کار برای داوطلبان شاغل در بخش عکس مطبوعات یا کانون‌ها الزامی است.

پذیرفته‌شدگان مبلغ 000 /900 ریال شهریه بابت هر ترم پرداخت خواهند کرد.

برای شاغلان با ارائه معرفی‌نامه 25% تخفیف ویژه در شهریه منظور می‌شود.

برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت برای فعالیت در رسانه