آوارگی ۱۵۰ هزار مسافر در پی اعتصاب ایرفرانس

هزاران نفر در فرانسه در پنجمین روز از اعتصاب خدمه پرواز ایرفرانس که در اوج سفرهای تعطیلات روی داده است، با لغو پرواز روبرو شدند.

<
از: ایسنا
آوارگی ۱۵۰ هزار مسافر در پی اعتصاب ایرفرانس