ضرورت پایه گذاری فرهنگ گفت و شنود در جامعه

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
ضرورت پایه گذاری فرهنگ گفت و شنود در جامعه

مدیر واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: گسترش فرهنگ گفت و شنود در واقع گسترش فرهنگ نقد، نقادی، مدارا، تکریم مخالف و در کل پایه‌گذار جامعه مدنی مردم سالار است.

حسین نورانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فرهنگ گفت و شنود در حقیقت تجلی فرهنگ مداراست.

وی افزود: وقتی انسان ها از جزم اندیشی، خود حق پنداری  و خود شیفتگی به اندیشه خود پرهیز کنند، به هنر شنودن درست آراسته می شوند و آنگاه تعامل و ارتباط انسانی درست و مودبانه شکل می‌گیرد.          

 مدیر واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: توهم دانایی و خودشیفتگی به معلومات شخصی باعث می شود، گاه فرایند گفت وگو به جدل و مخاصمه کشیده شود. چراکه وقتی کسی برای دیگراندیشه‌ها احترام قائل نشود و در گفت و شنود دائما به گفت توجه کند، طبیعی است نمی توان انتظار داشت، دیالوگ واقعی شکل بگیرد.

وی افزود: گسترش فرهنگ گفت و شنود در واقع پایه گذاری فرهنگ نقد است که این خود در عرصه اجتماعی و سیاسی منجر به دموکراسی می شود.

نورانی اظهار کرد: بین نهادینه بودن مونولوگ با خودکامگی و استبداد رای رابطه است و بین دیالوگ یعنی گفت و شنود با دموکراسی  رابطه است؛ چرا که  دموکراسی جز تمرین تواضع نیست؛ تمرینی که در آن حکومت حداکثر، آزادی و کرامت، حداقل‌ها را از بین نمی‌برد.

ضرورت پایه گذاری فرهنگ گفت و شنود در جامعه