جریمه خبرنگاران تاجیکی به دلیل استفاده از کلمات ناآشنا!

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

تاجیکستان خبرنگارانی را که از کلمات غیر معمول و ناآشنا که خوانندگان معانی آنها را ندانند، استفاده کنند تا 100 دلار جریمه می‌کند!

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، شریف زاده، رئیس کمیته واژه شناسی ملی آسیای مرکزی در کنفرانسی خبری اعلام کرد: به طور مثال برخی روزنامه‌نگاران بیش از 10 کلمه غیر قابل فهم بر مخاطبان عمومی استفاده می‌کنند.

شریف زاده اضافه کرد: قوانین برای نگارش اخبار وجود دارد که در همین راستا نیاز به نظارت بر استفاده از هنجارهای معمول در زبان رسمی از سوی روزنامه نگاران وجود دارد.

براساس این قانون، روزنامه نگاران 75 تا 100 دلار و شرکت‌ها و رسانه‌ها بین 150 تا 200 دلار در صورت استفاده از کلمات ناآشنا جریمه خواهند شد.

جریمه خبرنگاران تاجیکی به دلیل استفاده از کلمات ناآشنا!