شهادت سرباز رامسری به دست اشرار

فرمانده انتظامی رامسر از شهادت سرباز رامسری به دست اشرار خبر داد.

<
از: ایسنا
شهادت سرباز رامسری به دست اشرار