Home

خر فروشی ارتش اسرائیل داد فلسطینیان را درآورد!

آگهی "چهل خر فروشی" در میان آگهی‌های فروش یک روزنامه فلسطینی به چشم می‌خورد. هیچ چیز عجیبی درآن وجود ندارد جز آنکه این آگهی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی است و این حیوانات متعلق به فلسطینیان!

از: ایسنا
خر فروشی ارتش اسرائیل داد فلسطینیان را درآورد!
  test