64 ساله‌ است و «شوری در سر» دارد

بسیاری ادبیات «اورهان پاموک» را پلی می‌دانند بین ادبیات غرب و شرق. او نویسنده‌ای است که به تمرکز بر جذب مخاطبان غیرترک متهم شده اما واقعیت این است که «پاموک» با نوشتن درباره شهروندان غم‌زده و جذاب طبقات بالای جامعه استانبول، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان تاریخ کشورش شده است.

<
از: ایسنا
64 ساله‌ است و «شوری در سر» دارد