Home

به اخبار خشن آب و تاب ندهید

رییس انجمن روانپزشکان کشور با تأکید اینکه رسانه‌ها در پوشش اخبار جرائم نباید هیجان‌زده شوند و به چنین اخباری آب و تاب بدهند، در عین حال تصریح کرد: کار نکردن اخبار جرائم و سانسور کار اشتباهی است و حتما باید به این اخبار بپردازیم اما در عین حال هیجانی کردن و آب و تاب دادن به اخبار جرائم می‌تواند کار را دشوار کند و اقدام درستی نیست.

شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
به اخبار خشن آب و تاب ندهید

دکتر احمد جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه مرز بین پرداختن به واقعیت‌های جامعه در پیگیری اخبار جرائم و در عین حال اشاعه ندادن خشونت از سوی رسانه‌ها باید چگونه باشد؟ گفت: در پوشش اخبار جرائم و خبررسانی اتفاقات مربوط به حوادث باید خیلی دقت کنیم که نه از آن طرف بام بیافتیم و نه از این طرف؛ یعنی در واقع افراط و تفریط نباشد. ما باید مراقب باشیم در عین حال که اعلام نکردن اخبار حوادث کار غلطی است اما بیش از حد هیجانی کردن اخبار هم کار درستی نیست و پیامدهای بدی در جامعه می‌گذارد اما از طرفی اعلام این گونه اخبار و رسانه‌ای کردن، دولت را به فکر می‌اندازد.

این روان‌پزشک در ادامه عنوان کرد: اگر مساله‌ای را با رعایت ضوابط انتشار، اطلاع‌رسانی می‌کنیم به هیچ وجه نباید برداشت سانسور شود؛ به عنوان مثال برای مساله خودکشی در سازمان جهانی بهداشت ضوابطی تعیین شده است و اخیرا هم که ما صحبت کردیم و جلساتی داشتیم، کمی در مورد این مساله گارد گرفته شد؛ وقتی مورد خودکشی اتفاق می‌افتد اگر به نحو نامطلوبی اطلاع‌رسانی شود، این خودکشی از سوی دیگران تقلید می‌شود و متأسفانه به دلیل نامناسب بودن خبررسانی افراد دیگری هم که به خودکشی فکر می‌کنند، به این کار اقدام می‌کنند. به همین دلیل در سازمان جهانی بهداشت برای پرداختن به مساله خودکشی ضوابطی تعیین کرده‌اند؛ مثلا رسانه‌ها در صفحه روزنامه‌هایشان وقتی اخبار خودکشی را انعکاس می‌دهند، نباید برجسته و با خط قرم