تجدیدمیثاق خبرنگاران کهگیلویه با شهدای گمنام

صبح امروز همزمان با روز خبرنگار، خبرنگاران شهرستان کهگیلویه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

<
از: ایسنا
تجدیدمیثاق خبرنگاران کهگیلویه با شهدای گمنام