شفاف سازی مالیاتی با تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: در راستای اجرائی کردن ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش ) جلسه کمیته پیگیری ماده قانونی مذکور با حضور نماینده اتاق اصناف مرکز استان وروسای اتحادیه های صنفی مشمول اولویت سوم در محل سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با هدف ارائه گزارش عملکرد از اتحادیه های صنفی و  تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات پیشرو  برگزار شد.

<
از: ایسنا
شفاف سازی مالیاتی با تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش