موفقیت در نگهداری طولانی‌مدت جنین در خارج رحم / تولید بافت جایگزین

در حالی که جنین در محیط آزمایشگاهی تنها 5 روز زنده می‌ماند، سرپرست مرکز تحقیقات مهندسی بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل پژوهشگاه ابن‌سینا از تدوین پروتکلی برای نگهداری از جنین‌ها به مدت 10 روز در محیط آزمایشگاهی خبر داد.

<
از: ایسنا
موفقیت در نگهداری طولانی‌مدت جنین در خارج رحم / تولید بافت جایگزین