Home

شنگول هم «رادیو جمعه‌»ای می‌شود

شوکت حجت (دوبلور باسابقه) و داوود منفرد (بازیگر طنز رادیو و تلویزیون)، به برنامه‌ی طنز «رادیو جمعه» پیوستند.

از: ایسنا
شنگول هم «رادیو جمعه‌»ای می‌شود