پیشنهاد "طالبیان" برای جلوگیری از غارت اموال فرهنگی

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد، نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کارگاه آموزشی جلوگیری از «غارت اموال فرهنگی» براساس جنگ‌های تحمیلی و گروه‌های تندرو را برگزار کنند.

<
از: ایسنا
پیشنهاد "طالبیان" برای جلوگیری از غارت اموال فرهنگی