Home

بازنگری در امتیاز فرهنگی ارتقای اساتید دانشگاه صنعتی بهبهان

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان با تبیین برنامه‌های فرهنگی پیش‌روی این دانشگاه تأکید کرد: باید از تمام ظرفیت فرهنگی اساتید استفاده شود؛ تاکنون امتیاز فرهنگی ارتقای اساتید حتی بدون فعالیت‌های جدی آن‌ها در حوزه فرهنگی برای آنان منظور می‌شده است.

از: ایسنا
بازنگری در امتیاز فرهنگی ارتقای اساتید دانشگاه صنعتی بهبهان