Home

تسهیلات با سود بالاتر از 10 درصد در بخش تولید به صرفه نیست

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی از 18 به 15 درصد گفت:‌ نرخ سود بالای 10 درصد در بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد.

از: ایسنا
تسهیلات با سود بالاتر از 10 درصد در بخش تولید به صرفه نیست