وزنه بردار مکزیکی بدون لباس ماند+عکس

فدراسیون وزنه برداری مکزیک ورزشکارش را بدون لباس به مسابقات المپیک ریو فرستاد.

<
از: ایسنا
وزنه بردار مکزیکی بدون لباس ماند+عکس