برنامه دولت برای نحوه وصول و توزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
برنامه دولت برای نحوه وصول و توزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی کمیسیون عمران از برنامه دولت برای تغییر نحوه وصول و توزیع درآمدهای مالیات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح احکام برنامه ششم توسعه خبر داد.

صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در جلسه امروز کمیسیون مواد 1، 2 ، 8، 12، 13 ،14 ،17 ،18 ،20 ،21 ،24،22 و 30 لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و ماده مربوط به ارزش افزوده مورد بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون واقع شد. این ماده بسیار اهمیت است چرا که نصف اعتبارات دولتی وصولی به شهرداری‌های کشور اختصاص می‌یابد.

این نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای تغییرات اساسی در نحوه وصول و توزیع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاح احکام برنامه ششم توسعه گفت:‌ بر اساس پیشنهاد دولت این مسأله به طور کل متحول می‌شود. در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده توزیع درآمدها بر اساس شاخص‌های جمعیتی توسط سازمان اموری مالیاتی استان و شهرستان‌ها انحام می‌شود اما در پیشنهاد بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر لایحه اصلاح احکام برنامه ششم توسعه وصولی به صورت واریزی به خزانه متمرکز به نام استانداری‌های کشور و توزیع توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها انجام خواهد شد. هم‌چنین بر اساس بند «ب» ماده مذکور درصد توزیع بین شهرداری‌ها و دولت نیز تغییر خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران متذکر شد: به دلیل اهمیت بحث، تصمیم‌گیری به جلسه صبح فردای کمیسیون موکول شد.

بدری از ادامه رسیدگی لایحه اصلاح برنامه ششم توسعه در جلسات صبح و بعد ازظهر فردا (دوشنبه ) سخن گفت.

برنامه دولت برای نحوه وصول و توزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده