Home

تدوین دستورالعمل "فوق برنامه غیردرسی" مدارس غیردولتی

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام خبر پایان تدوین دستورالعمل "خدمات ویژه یا فوق برنامه غیردرسی مدارس غیر دولتی" گفت: بر اساس این دستورالعمل هزینه قابل اخذ از اولیاء بابت فوق برنامه‌ها نباید بیش از 20 درصد شهریه مصوب مدرسه باشد.

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
تدوین دستورالعمل "فوق برنامه غیردرسی" مدارس غیردولتی

مجتبی زینی‌وند در گفت‌وگو با ایسنا،افزود: فوق برنامه در مدارس غیر دولتی یک فعالیت اختیاری است که پس از ساعات برنامه درسی رسمی در مدارس ارائه می‌شود و به ارتقای عملکرد و توانمندی‌های دانش آموزان در عرصه‌های مختلف کمک می‌کند.

وی در ادامه درباره برخورد با مدارسی که اقدام به اخذ وجه اضافی از اولیاء کرده‌اند گفت: برخی مدیران و موسسان مدارس در ایام ثبت نام مرتکب تخلف شده‌ بودند که با آنها برخورد شده است و مبالغ اضافی دریافت شده را به اولیاء بازگردانده‌اند. البته موارد تخلفات متفاوت است و متناسب با نوع تخلف انجام شده تذکرات لازم به مدیران مدارس داده شده است.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از بازگشت حدود یک میلیارد تومان هزینه اضافی اخذ شده به اولیاء خبر داد و گفت: مدیران باید قراردادی با اولیاء امضاء کنند که بسیاری از آنها بر اساس همین قرارداد عمل می‌کنند، اما اگر برخی مواد قرارداد و نرخ شهریه را رعایت نکنند با آنها  شدیدترین برخوردها صورت می‌گیرد.

زینی وند پیش از این در نشستی خبری تاکید کرده بود:  در سال‌های گذشته مبالغی تحت عناوین مختلف از اولیاء اخذ می‌شد که از دو سال قبل الگوی شهریه براساس محاسبات هزینه تمام شده مدارس تعیین می‌شود و این الگوی تعیین شهریه به صورت رسمی از امسال به اجرا در آمده است و شاخص‌های مختلفی در تعیین آن لحاظ می‌شود. امسال فعالیت فوق‌برنامه و همچنین شهریه ثابت تحت عنوان شهریه مصوب به صورت کلی اعلام می‌شود و دیگر مدارس حق دریافت هزینه اضافی از اولیاء ندارند. ارائه خدمات ویژه نیز خارج از ساعت درس رسمی انجام می‌شود و به شرط تایید اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار خواهد شد.

زینی‌وند ادامه داد: برنامه نرم‌افزاری برای ارائه خدمات ویژه آماده شده و مدارس موظف هستند اگر تحت این عنوان مبالغی از اولیاء می‌گیرند حتما آن را گزارش کنند.