ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سمنان منتفی است

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی  سمنان منتفی است

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان از منتفی‌ بودن ادغام ادارات کل راه و ترابری استان و مسکن و شهرسازی استان سمنان خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدعبدالمجید نژاد صفوی با رد شایعات مطرح شده در این خصوص اظهار کرد: اینکه شنیده مي شود این اداره کل قرار است در آینده با اداره کل مسکن و شهرسازی ادغام شده و اداره کل جدیدی با عنوان اداره کل راه و شهرسازی استان ایجاد شود، واقعیت ندارد.

وی اظهار داشت: با پیگیری‌هایی که از وزارت راه و شهرسازی انجام شده، صحت موضوع تائید نشده است.

نژاد‌صفوی، اتخاذ چنین تصمیمی را از اختیارات وزارت راه و شهرسازی و با توافق استاندار و نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی دانست و تصریح کرد: در صورت تصویب و اجرایی شدن این امر در آینده آن را یک تصمیم و اراده ملی می‌دانم و همه ما نیز باید به آن احترام بگذاریم.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با تاکید بر اینکه همه ما باید تابع قانون باشیم، خاطرنشان کرد: بیش از دو سال است که شایعه ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان سمنان مطرح می‌شود اما هیچگاه این مهم عملی نشده است.

ادغام این دو اداره کل در استان سمنان به واسطه اینکه اداره راه و ترابری استان در شهرستان شاهرود و ادارات کل مسکن و شهرسازی و همچنین پایانه‌های استان که ادغام آن نیز مطرح بود در مرکز استان واقع است، در روزهای اخیر  انتقادهایی را به‌دنبال داشته است.


انتهاي پیام

ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سمنان منتفی است
jkkjkjkjkj