Home

ورق امحای خودروهای قاچاق برگشت/ صادرات امکانپذیر است؟

در حالی که در روزهای اخیر موضوع امحای خودروهای لوکس قاچاق از سوی مقامات مربوطه اعلام شده بود، برخی شنیده‌ها و خبرها حاکی از احتمال منتفی شدن امحا و اولویت بر صادرات آن عنوان شده است. البته تعداد این خودروها هم هنوز مشخص نیست.

از: ایسنا
ورق امحای خودروهای قاچاق برگشت/ صادرات امکانپذیر است؟