Home

ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که تصمیمی مبنی بر ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اخذ نشده است، گفت: به دلیل وجود ساختار و ظرفیت فرهنگی کشور نیاز است که یک دانشگاه معاونت فرهنگی مستقل داشته باشد.

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر عبدالرحیم هوشمند با بیان این‌که معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی در مجموعه اختیارات هیأت‌امنا هستند، اظهار کرد: هیأت‌امنا می‌توانند ترکیب هیأت‌رئیسه را اصلاح کنند که در خصوص ابلاغیه جدید وزیر علوم مبنی بر امکان ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانسگاه‌ها، تصمیمی در دانشگاه شهید چمران اخذ نشده است.

وی افزود: به نظر من وجود معاونت فرهنگی در دانشگاه‌ها یک امر ضروری است چراکه ساختار کل کشور یک ساختار فرهنگی و انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است؛ با توجه به وجود حساسیت‌های زیاد فرهنگی در جامعه و نظام و همچنین ساختار و ظرفیت فرهنگی کشور وجود معاونت‌های فرهنگی مستقل در دانشگاه‌ها لازم است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: این اعتقاد مبنی بر ساختار نظام حکومتی کشور است چراکه انقلاب ما یک انقلاب اجتماعی یا اقتصادی نیست و برای توسعه آن به وجود ساختارهایی با بخش‌های فرهنگی مشخص به‌ویژه در دانشگاه‌ها - که یک محیط فرهنگی هستند - نیاز است.

هوشمند تصریح کرد: به نظر من تشکیلات نیاز به تداوم، حمایت یا بهره‌برداری طولانی‌مدت دارند به همین دلیل برای تغییر ساختار آن باید تأمل بیشتری شود تا سازمان‌ها از ایجاد دگرگونی‌ دچار آسیب و تأخیر در خدمات‌رسانی به مردم نشوند.