ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که تصمیمی مبنی بر ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اخذ نشده است، گفت: به دلیل وجود ساختار و ظرفیت فرهنگی کشور نیاز است که یک دانشگاه معاونت فرهنگی مستقل داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر عبدالرحیم هوشمند با بیان این‌که معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی در مجموعه اختیارات هیأت‌امنا هستند، اظهار کرد: هیأت‌امنا می‌توانند ترکیب هیأت‌رئیسه را اصلاح کنند که در خصوص ابلاغیه جدید وزیر علوم مبنی بر امکان ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانسگاه‌ها، تصمیمی در دانشگاه شهید چمران اخذ نشده است.

وی افزود: به نظر من وجود معاونت فرهنگی در دانشگاه‌ها یک امر ضروری است چراکه ساختار کل کشور یک ساختار فرهنگی و انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است؛ با توجه به وجود حساسیت‌های زیاد فرهنگی در جامعه و نظام و همچنین ساختار و ظرفیت فرهنگی کشور وجود معاونت‌های فرهنگی مستقل در دانشگاه‌ها لازم است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: این اعتقاد مبنی بر ساختار نظام حکومتی کشور است چراکه انقلاب ما یک انقلاب اجتماعی یا اقتصادی نیست و برای توسعه آن به وجود ساختارهایی با بخش‌های فرهنگی مشخص به‌ویژه در دانشگاه‌ها - که یک محیط فرهنگی هستند - نیاز است.

هوشمند تصریح کرد: به نظر من تشکیلات نیاز به تداوم، حمایت یا بهره‌برداری طولانی‌مدت دارند به همین دلیل برای تغییر ساختار آن باید تأمل بیشتری شود تا سازمان‌ها از ایجاد دگرگونی‌ دچار آسیب و تأخیر در خدمات‌رسانی به مردم نشوند.

ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها